Zarząd

Cezary Wilemajtys

Prezes SITE Poland

United Partners

Grażyna Grot – Duziak

Wiceprezes ds. członków SITE Poland

Weco-Travel Services

Katarzyna Kałuża – Nawrot

Członek zarządu ds. edukacji i komunikacji

Travel Bidder

Monika Wąs

Członek zarządu ds. komunikacji

MICEadvice Poland

Margaret Hulewicz

Członek zarządu

Mazurkas DMC Poland

Jarosław Hulboj

Członek zarządu ds. finansowych

Air Club

Kilka słów od Prezesa SITE Poland

Podstawowym celem SITE Poland jest działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju i propagowania podróży incentive, jako efektywnego narzędzia marketingowego wspierającego sprzedaż i rozwijającego motywację. Równoległym celem jest podnoszenie standardów etyki biznesowej i pracy zawodowej w tej dziedzinie.

Cezary Wilemajtys
Prezes SITE Poland

Dlaczego ludzie SITE Poland

Świetni ludzie

Możliwość rozwoju biznesu

Interesujące rozmowy przy kawie

Łatwe nawiązywanie kontaktów biznesowych